Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności SK 10/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji RP.