Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady organizacji aplikacji notarialnej. K 12/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji aplikacji notarialnej z art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie;

3) § 1 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji aplikacji notarialnej z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 2 zdanie drugie, art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie;