Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy P 7/04

1. Czy art. 29 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców jest zgodny z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 2. Czy art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy jest zgodny z art. 2 oraz z art. 32 Konstytucji RP;