Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie akcji spółek Skarbu Państwa K 16/02

O zbadanie zgodności przepisów art. 2 pkt. 5, art. 36, art. 37, art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) oraz art. 2 pkt 5 lit. c tej ustawy z art. 32 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;