Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo farmaceutyczne K 51/01

O stwierdzenie, że art. 99 ust. 4 i 5 ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne jest niezgodny z art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;