Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin wznowienia postępowania sądowego. SK 23/09

O zbadanie zgodności art. 47922 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka;