Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowa sprzedaż lokalu w związku z długotrwałym zaleganiem należnych za niego opłat. SK 12/12

O zbadanie zgodności art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;