Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP. K 14/12

O zbadanie zgodności:

a) art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście w życie ustawy) do dnia 1 sierpnia 2011 roku (uchylenie ustawy) z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

b) art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście w życie ustawy) do dnia 1 sierpnia 2011 roku (uchylenie ustawy) z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

c) art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście ustawy w życie) do dnia 1 sierpnia 2011 roku (uchylenie ustawy) z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP;

d) art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (dzień wejścia w życie wskazanego przepisu) do dnia dzisiejszego z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP;

e) art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście ustawy w życie) do dnia 9 sierpnia 2002 roku z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2, art. 42 ust. 1 oraz art. 46 Konstytucji RP;

f) art. 127 ust. 1 Ordynacji wyborczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 10 sierpnia 2002 roku do dnia 1 sierpnia 2011 roku (uchylenie ustawy) z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2, art. 42 ust. 1 i 3 oraz art. 46 Konstytucji RP;

g) art. 126 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2001 roku (wejście ustawy w życie) do dnia 1 stycznia 2002 roku (zmiana wskazanych przepisów) z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2 , art. 42 ust. 1 i 3 oraz art. 46 Konstytucji RP;

h) art. 130 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

i) art. 110 § 7 zd. 2 Kodeksu wyborczego z art. 31 ust.3 Konstytucji RP;

j) art. 495 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego z art. 31 ust.3 oraz art. 42 Konstytucji RP;

k) art. 24 ust. 1-5 ustawy o partiach politycznych z art. 22 w zw. 31 ust. 3, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;

l) art. 218 § 2 zdanie 2 Kodeksu wyborczego z art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;