Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania (Kodeks postępowania cywilnego) SK 41/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 394 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.