Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądowych P 43/15

Sprawa połączona z P 7/15, P 40/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 7/15)