Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół SK 28/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 69 Konstytucji RP oraz art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 70 ust. 4 w związku z art. 70 ust. 1 zdanie pierwsze oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.