Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym; rozpatrywanie zażalenia na zarządzenie prokuratora przez prokuratora bezpośrednio przełożonego. P 85/08

Czy art. 159 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą kpk z dniem 12 lipca 2007 roku, jest zgodny z wzorcem konstytucyjnym sformułowanym w art. 78 Konstytucji RP oraz art. 2 i 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;