Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Operatorzy sieci kablowych K 21/03

O stwierdzenie zgodności art. 1 pkt 11 lit. b oraz art. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP;