Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcja za brak pozwolenia na użytkowanie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan. SK 3/08

O zbadanie zgodności art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 42 ust. 1-3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;