Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udostępniania dokumentów gromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. K 5/08

O zbadanie zgodności:

1) art. 36 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 36 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy powołanej w pkt 1 z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;