Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatki i opłaty lokalne - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posadowionych na fundamentach SK 45/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz w związku z art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z art. 2, art. 7, art. 10, art. 22, art. 64 ust. 1 i 3, art. 84, art. 95 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.