Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusze celni K 46/05

O zbadanie zgodności:

1) art. 25 ust. 1 pkt 8a i pkt 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji RP oraz art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;

2) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji RP;