Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu - opłata manipulacyjna dodatkowa SK 52/04

O stwierdzenie, że art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny jest niezgodny z: 1) art. 42 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP, 2) art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 175 ust. 1, art. 177 Konstytucji RP, 3) art. 46 Konstytucji RP, 4) art. 10 ust. 1, 2 Konstytucji RP, 5) art. 91 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, 6) art. 2 Konstytucji RP;