Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 59/05

O stwierdzenie niezgodności § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 233 i art. 221 ustawy z dnia 30 m.sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w zakresie w jakim nie dotyczy on trybu uiszczania wpisu od skargi kasacyjnej z art. 32 i art. 45 ust. 1 oraz art. 78 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;