Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji SK 12/06

O stwierdzenie niezgodności art. 3989 § 2 zd. 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

o stwierdzenie niezgodności art. 3989 § 2 oraz 3983 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;