Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

"Interes prawny" - warunek konieczny do zaskarżenia aktów administracyjnych SK 76/06

O stwierdzenie, że art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;