Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymierzanie kary przez organy administracyjne P 52/07

Czy art. 40 ust. 8 w związku z ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych jest zgodny z art. 42 w związku z art. 45 ust. 1 i w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP;