Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Poszerzenie zakresu penalizacji U 6/15

Wniosek o zbadanie zgodności przepisów pozycji nr 10, 12 i 13 Tabeli A Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z art. 81 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, a przez to także z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.