Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Jawność postępowania dyscyplinarnego SK 10/07

O zbadanie zgodności:

- art. 95a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o Adwokaturze z art. 45 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2, w związku z art. 2, w związku z art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

- § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów z art. 45 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 2, art. 17 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 56 pkt 1 i 3 w związku z art. 40 pkt 2, w związku z art. 43 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy - Prawo o Adwokaturze z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

- art. 91 b w związku z art. 91a ust. 1 ustawy - Prawo o Adwokaturze z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;