Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych P 17/05

Sprawa połączona z P 16/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 16/05)