Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadanie z urzędu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty a doręczenie wierzycielowi tytułu wykonawczego. P 64/08

Czy przepis § 188 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych jest zgodny z art. 782 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego;