Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji SK 9/05

O stwierdzenie zgodności art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji z art. 32 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;