Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedawnienie, prawo własności. SK 40/12

O zbadanie zgodności:

- art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 roku (obecnie art. 70 § 8) z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP z uwagi na naruszenie obowiązku zapewnienia równej ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych oraz z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 33 § 2 w związku  z art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z art. 45, art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP;