Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości odwołania się osoby kontrolowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od orzeczeń Sądu Okręgowego w sprawie uchylenia tajemnicy bankowej. SK 33/10

O zbadanie zgodności art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z art. 2, art. 5, art. 9, art. 31 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 1,2,3 i 4, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 188 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji RP