Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych K 14/05

O stwierdzenie zgodności:

1. art. 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 2, art. 16, art. 92 ust. 1, art. 165 oraz art. 167, a także z art. 21 i art. 64 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku, ratyfikowanej przez Polskę, a w konsekwencji z art. 9, art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 17 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z art. 15 tej ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;