Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wydanie nakazu zapłaty SK 23/04

O stwierdzenie niezgodności art. 485 § 3  kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 64 i art. 176 Konstytucji RP; art. 493 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 i art. 176 Konstytucji RP;