Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zaskarżenia SK 38/04

O stwierdzenie niezgodności art. 401 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 190 ust. 4 oraz z art. 2, 32, 45 ust.1 i 77 ust. 2 Konstytucji RP;