Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola instancyjna orzeczenia sądowego SK 48/07

O zbadanie zgodności art. 437 § 2 w związku z art. 523 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, art. 42 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 w związku z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP;