Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odstąpienie od zasady prawnej przez jakikolwiek skład Sądu Najwyższego P 8/23

Pytanie prawne czy art. 88 § 1 oraz art. 88 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. „o Sądzie Najwyższym” (tekst jednolity z dnia 21.10.2021 r.) jest zgodny z art. 178 ust. l Konstytucji RP.