Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 27/03

O stwierdzenie niezgodności art. 47928 § 3 i art. 47935 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;