Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postawienia sądu w przedmiocie zabezpieczenia przez osobę, która nie jest stroną postępowania rozpoznawczego i której przepisy nie przyznają przymiotu strony postępowania zabezpieczającego SK 21/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 357 § 21 w zw. z art. 741§1i art. 13§ 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust.1 i art. 78 Konstytucji RP , w zakresie, w jakim ww. przepisy nie przyznają obowiązanemu przymiotu strony postępowania  zabezpieczającego, jeżeli nie jest on stroną postępowania rozpoznawczego.