Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Taryfy gazowe SK 25/04

O stwierdzenie zgodności art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 2 oraz art. 22 Konstytucji RP;