Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie akcji spółek Skarbu Państwa. SK 36/02

Sprawa połączona z K 16/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 16/02)