Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zaskarżania postanowienia sądu II instancji. SK 22/09

O zbadanie zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim uzależnia dopuszczalność zaskarżenia postanowienia sądu II-ej instancji innego niż postanowienie sądu I-ej instancji, od tego, czy w sprawie przysługuje skarga kasacyjna z art. 78 i art. 78 i art. 176 Konstytucji RP;