Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rzecznicy patentowi - swoboda wykonywania zawodu SK 43/04

O stwierdzenie niezgodności art. 88 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postepowania karnego z art. 2 i art. 65 Konstytucji RP;