Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia rodzinne K 14/04

O stwierdzenie niezgodności:

- art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3, art. 60 ust. 1 i 2, art. 63 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z przepisami art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3, art. 60 ust. 2, art. 63 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 9 Konstytucji RP, art. 3, art. 6 ust. 2, art. 18, art. 26 i art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, przyjętej i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 30 kwietnia 1991 roku i art. 17 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, przyjętej i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 10 czerwca 1997 roku;