Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie nabycia w drodze spadku lub darowizny przez małżonka lub zstępnych zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego; brak takiego zwolnienia w przypadku darowania udziałów w spółce jawnej. SK 9/12

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 w związku z art. 20, art. 22 oraz art. 84 Konstytucji RP;