Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin złożenia nowej skargi na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie SK 75/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszanie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 9 Konstytucji RP.