Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Karta Nauczyciela; wprowadzenie obowiązkowej godziny lub dwóch godzin pracy tygodniowo bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. K 21/10

O zbadanie zgodności art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z art. 24 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP, nakazującym realizację zasad sprawiedliwości społecznej;