Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. SK 13/09

O zbadanie zgodności art. 145 § 1 pkt 8 oraz art. 146 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;