Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym P 28/02

Czy art. 55 ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym ustawą z 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;