Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność publikacji SK 21/06

O stwierdzenie, że art. art 212 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest niezgodny z:

1. art. 14 Konstytucji RP;

2. art. 54 ust. 1 Konstytucji RP;