Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara pieniężna za wydobywanie kopaliny K 40/06

O zbadanie zgodności art. 128 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze, stosowanego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;