Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przestępstwo zniesławienia - sankcjonowanie rozpowszechniania prawdziwych informacji SK 15/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 212 § 1 i § 2 w związku z art. 213 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) w zakresie, w jakim przewiduje karalność za: 
– „ publicznie rozgłaszane lub podnoszone prawdziwe zarzuty, 
– publicznie rozgłaszane lub podnoszone prawdziwe zarzuty dotyczące wykonywania przez daną osobę zawodu, 
– publicznie rozgłaszane lub podnoszone prawdziwe zarzuty dotyczące wykonywania przez daną osobę zawodu, jeśli zarzuty te  mogą narazić osobę na utratę zaufania potrzebnego dla zawodu”, z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.