Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanowienie w postępowaniu cywilnym pełnomocnika z urzędu SK 16/20

Sprawa połączona ze sprawą SK 97/19 i rozpoznawana pod wspólna sygnaturą SK 97/19.

Skarga konstytucyjna w sprawie zbadania zgodności  art. 117 § 5 ustawy z dnia 17 listopada  1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.